WorXhop  Users

WorXhop Users zijn bouwers die op regelmatige basis in het STRinGstruments atelier aan de slag zijn. Graag geven we aan deze gebruikers een forum om hun activiteiten te tonen aan de buitenwereld, en meteen ook de activiteit van het STRinGstruments worXhop in zijn geheel natuurlijk.

Een bouwer die zo’n 15 dagen op jaarbasis gebruik maakt van het atelier, 1 tot 2 keer per maand ongeveer,  zien we al als regelmatige gebruiker, als een “WorXhop User”.

WorXhop Users die dat wensen kunnen op een pagina uitgebreid hun doen en laten publiceren, hun ID, hun favoriete instrument, wat ze bouwen, hoe ze bouwen, mooie foto’s van hun instrumenten, tools die ze bedenken, tips die ze geven of vragen die ze hebben, en vooral de instrumenten die ze te koop aanbieden natuurlijk.

Gebruikers die sporadisch komen werken kunnen kunnen ook op de site publiceren, met wat ze specifiek komen doen en met eventueel te koop aangeboden instrumenten.

WorXhop  Users

WorXhop Users are builders who have to work on a regular basis in the STRinGstruments studio. We would like to give these users a forum to present their activities to the outside world, and also the activity of the STRinGstruments worXhop entirely natural.

A builder that makes about 15 days annual use of the WorXhop, 1 to 2 times a month around, we see as a regular user, as a “WorXhop User”.

WorXhop Users who wish to have on one page expanded their doings publish their ID, their favorite instrument, what they build, how to build beautiful pictures of their instruments, tools they remember tips that they give or questions they have, and especially the tools they offer for sale, of course.

Users who come to work sporadically are able to be  published on the site, what they are doing specific and possibly offered instruments for sale.