Geen “Place to be” zonder mensen met goede redenen om hier te zijn natuurlijk!
Wel, goede redenen genoeg…

Je wilt instrumenten bouwen?

Dan ben je aan het juiste adres. De Core business van STRinGstruments WorXhop is bouwen van instrumenten. Ben je bedreven in het bouwen van een instrument, dan kan je in het atelier uw ding doen, experimenteren, produceren, afstellen, herstellen….

Je bent muzikant en je wéét welk instrument je wilt!

Bij instrumenten horen muzikanten natuurlijk. Bouwers willen maar wat graag hun “hand made” instrumenten aan de muzikant brengen, en daarvoor is het hier “The place to be” voor jou.

Je bent muzikant, en je wilt wat anders?

Je verdwaalt al eens in de vele winkels met muziekinstrumenten, gewoon nieuwsgierig naar dat ultieme? Misschien verrassen wij je bij het bespelen van een echt “hand made” instrument, die zo schaars zijn in die winkels?

Je bent én muzikant én je wilt je eigen zelf gemaakt instrument hebben?

Twee goede redenen “To be on the Place to build”. Je kunt uit de voeten met je handen, maar je mist de ervaring om een instrument te bouwen?

Je hebt een probleem met een instrument

Je hebt een waardevol snaarinstrument, een gitaar, banjo, mandoline… met een probleem… Naar de winkels ermee?

Je bent gewoon nieuwsgierig…

…Naar wat dan ook dat te maken heeft met instrumenten, muziek, hout, gereedschappen, onderdelen, ambachten…

Meer… The Place to build

No “Place to bewithout people with good reasons to be here of course!
Well, lots of good reasons

Do you want to build musical instruments?

You’re at the right place. The core business of STRinGstruments WorXhop is building instruments. Are you skilled at building instruments, you are welcome to build them in the workshop, experimenting, producing, adjusting, repairing… The STRinGstruments WorXhop is all yours.

You are a musician and you just know what instrument you want!

No musical instruments without musicians. Builders would be delighted to sell their quality “handmade” instruments to the best musicians, also therefor now here The place to be” for you.

You are a musician and you want something else?

Maybe you already lost in the many shops with musical instruments, just curious about the ultimate? Maybe you will be surprised when you are playing a real “handmade” instrument, which are so rare in those stores??

You’re as well musician as well you want to have your own homemade instrument?

Two good reasons “To be on the Place to build”. If you have handy hands, but no the experience to build an instrument? STRinGstruments WorXhop offers you a nice solution.

If you have a problem with an instrument?

If you have a valuable stringed instrument, a guitar, banjo, mandolin With a problem … Do you go to the music store?

Are you just curious?

… To whatever that has to do with stringed instruments, music, wood, tools, parts or crafts… STRinGstruments WorXop remains the place to be.

More… The Place to buildGeen “Place to be” zonder mensen met goede redenen om hier te zijn natuurlijk!
Wel, goede redenen genoeg…

Je wilt instrumenten bouwen?

Je bent muzikant en je wéét welk instrument je wilt!

Je bent muzikant, en je wilt wat anders?

Je bent én muzikant én je wilt je eigen zelf gemaakt instrument hebben?

Je hebt een probleem met een instrument

Je bent gewoon nieuwsgierig…

Meer… The Place to buildGeen “Place to be” zonder mensen met goede redenen om hier te zijn natuurlijk!
Wel, goede redenen genoeg…

Je wilt instrumenten bouwen?

Je bent muzikant en je wéét welk instrument je wilt!

Je bent muzikant, en je wilt wat anders?

Je bent én muzikant én je wilt je eigen zelf gemaakt instrument hebben?

Je hebt een probleem met een instrument

Je bent gewoon nieuwsgierig…

Meer… The Place to build