IVO

ivo  vrancken
Ivo Vrancken

Ivo Vrancken was al eerder te gast in het atelier als sporadische gebruiker, om hartplanken van een fineerbedrijf tot gitaarsetjes te verzagen op de grote zaagmachines en ze meteen eens onder de vandikteschuurrol te laten passeren. Deze zomer kwam hij met een CO-project op de proppen.

CO-Project

Ivo is de eerste WorXhop User die een CO-Project-formule heeft gebruikt. Dat is een project waarbij een User  iets maakt in samenwerking met STRinGstruments WorXhop dat een uiteindelijk meerwaarde voor het atelier oplevert.

In dit geval een “Side Bender” of buigapparaat om zijkanten te buigen. Bij deze formule betaalt de User geen bijdrage voor het gebruik van het atelier, zijn inbreng is een meerwaarde voor STRinGstruments WorXhop, tweede “side bender” voor gebruik door de WorXhop Users in het atelier.

Het ontwerp

ivo1

Op basis van plannen die Ivo had aangeschaft hebben we samen 2 apparaten gebouwd en meteen het design wat aangepast, zoals instelbare veren voor grotere en kleinere modellen, afzonderlijke controller om die op verschillende apparaten te kunnen gebruiken.

De opbouw

ivo2

De uitvoering van het ontwerp gebeurde in samenwerking Lieven van STRinStruments WorXhop, zo hebben we twee apparaten, één voor Ivo en één voor de WorXhop.

De Tests

ivo3

De testen verliepen goed, nog wat aanpassingen aan de constructie en de parameters zoals tijd, temperatuur en wachttijd, en het komt allemaal goed. Ivo tevreden en STRinGstruments weer een apparaat en ervaring rijker. Met dank voor zijn inbreng.

IVO

ivo  vrancken
Ivo Vrancken

Vrancken Ivo was a guest in the workshop as sporadic user before, to saw heart shelves of a veneer company to guitar sets on the big sawing machines and to pass them through the drum sanding machine. This summer, he came with a CO project.

CO-Project

Ivo is the first WorXhop User who has used a CO Project formula. This is a project where a user creates something in cooperation with STRinGstruments WorXhop that produces a  value to the WorXhop.

In this case a Side Bender” for guitar sides. In this formula, the User pays no fee for the use of the workshop, his input is an added value for STRinGstruments WorXhop, a second “side benderfor use by the WorXhop Users.

The design

ivo1

Based on plans that Ivo had bought we have built together two devices and adapted the design, such as adjustable springs for larger and smaller models, a separate controller to use on different devices.

The building

ivo2

The implementation of the design was done in collaboration with Lieven of STRinStruments WorXhop, so we have two devices, one for Ivo and one for the WorXhop.

The Tests

ivo3

The tests went well, some adjustments to the structure and parameters such as time, temperature and wait, and it’s all good. Ivo is satisfied and STRinGstruments has another device and one more experience.  Thanks to his input.

During the OPENDEURDAG on November 22 2015, Ivo will demonstrate the bender, you can see him  at work.