STRinGstruments WorXhop is een atelier waar luthiers terecht kunnen om hun eigen instrumenten te bouwen. Wij werken permanent aan een zo goed mogelijke uitrusting van het atelier, met het doel verschillende soorten instrumenten op een efficiënte manier te kunnen bouwen.

Core-business-is-bouwen-Stringstruments-worxhop

Doel van STRinGstruments WorXhop is dat er een groep bouwers ontstaat met diverse disciplines die elkaar ondersteunen, stimuleren en inspireren. Zo kunnen muzikanten er terecht met gelijk welke vraag of probleem rond hun instrumenten.

Als er een diverse activiteit ontstaat, kan het STRinGstruments WorXhop op termijn stagiairs aantrekken die met verschillende bouwers kunnen samenwerken.

Zijn er WorXhop users die staan op geheimhouding rond eigen ontwerpen en creaties, wordt aan de andere bouwers hiervoor het nodige respect gevraagd.

Meer… The place to build…