STRinGstruments WorXhop is een atelier waar luthiers terecht kunnen om hun eigen instrumenten te bouwen. Het atelier is momenteel uitgerust met een twintigtal machines en gereedschappen voor het bouwen verschillende instrumenten. 8 mensen kunnen tegelijkertijd aan hun instrumenten te werken.

Core business is bouwen

STRinGstruments WorXhop is een atelier waar luthiers terecht kunnen om hun eigen instrumenten te bouwen. Wij werken permanent aan een zo goed mogelijke uitrusting van het atelier, met het doel verschillende soorten instrumenten op een efficiënte manier te kunnen bouwen.

Werking en tarieven

Kan jij je plan trekken als luthier en zelfstandig een instrument bouwen, dan kan je het goed uitgeruste atelier gebruiken. Vanaf 4 euro kan je een hele dag tussen 8 en 20 u terecht om aan je instrumenten te werken en collega’s te ontmoeten.

Infrastructuur

STRinGstruments WorXhop is uitgerust met een aantal kleine en grote machines, en lutheriegereedschap, wat luthiers in staat stellen efficiënt instrumenten te bouwen.

Hand made als Trade mark?

Naast het bouwen van instrumenten, is het ook de bedoeling om als groep naar buiten te treden om zo meer uitstraling te creëren rond “Hand Made” instrumenten. “WorXhop users” die willen kunnen daar aan meewerken.

STRinGstruments WorXhop is a workshop where luthiers can build their own musical instruments. The worshop is currently equipped with twenty machines and tools for building various instruments. 8 people can work simultaneously on their instruments.

Core business is building

STRinGstruments WorXhop is a workshop where luthiers can come to build their own instruments. We are continuously working on the best possible equipment of the studio, with the aim of different types of instruments to build an efficient manner.

Werking en tarieven

Infrastructure

STRinGstruments WorXhop is equipped with a number of small and large machines, and lutherie tools, which enable builders to build efficient instruments.

Hand made as Trade mark?

Besides building instruments, it is also the intention to step outsite as a group in order to create more atmosphere around “Handmade instruments”. “WorXhop users” who want to participate in it.