Bouw zelf de gitaar van je dromen

Workshop 2019

Eerste Workshop 2019, startte op 15 februari, 15 zaterdagen op rij, met de nodige werkdagen tussendoor én nog enkele nadien. Koen presenteerde als eerste zijn gitaar rond eind september. Begin oktober speelde ook Dirk op zijn instrument. Op Tom is het nog even wachten, hij was dan ook de minst ervaren user wat houtbewerking betreft en ging ook geen uitdaging uit de weg, Zebrano, scherpe cutaway en spalted birch details…

Dirk Breës, Tom Claes en Koen Roggemans met planken hout op 15 februari, klaar voor de bouw van de gitaar van hun dromen.

Dirk Breës, Tom Claes en Koen Roggemans, gingen alle drie geen uitdagingen uit de weg. Dirk koos voor een archtop 16″, Koen een archtop 15″, allebei met een doorlopende cutaway. Tom koos voor een flattop, met scherpe cutaway gebaseerd op een vereenvoudigd Edwinson Eclips model.

Eind september heeft Koen de planken omgezet in een archtop 15″ gitaar.

Het concept van de workshops “bouw zelf de gitaar van je dromen”

contour

De handgemaakte gitaar van je dromen kost al snel enkele duizenden euro’s, maar je bent handig genoeg om ze met de nodige begeleiding in een professioneel atelier zelf te bouwen. Echt handgemaakt, je gaat niet weten wat je hoort.

Keuze van jouw instrument

Wel de gitraar  van je dromen natuurlijk, merk en type spelen geen rol, jij kiest. Akoestische gitaren zoals klassiek, steelstring of archtop, een ander instrument, mandoline, banjo…of een elektrische gitaar. We zoeken samen naar een plan of je tekent er een en starten met bouwen.

benedetto compilatie
Of je laat je creativiteit de vrije loop en maakt niet conventionele keuzes qua model, materialen en details. Daarna kies je de houtsoorten, niet tropisch hout of je gebruikt een waardevolle plank mahonie of palissander van een oud meubel, speciale details.

Praktisch

Een begeleiding duurt 14 zaterdagen vanaf half september tot half december, en van half februari tot eind mei. Tijdens die periode kan je andere dagen van de week autonoom in het atelier komen verder werken. Mallen worden door ons gemaakt zodat je daar geen tijd aan hoeft te spenderen. Ze blijven eigendom van STRingStruments WorXhop.

beeldstrook EIGEN INSTRUMENT MALLEN
Van deze instrumenten hebben we reeds een aantal mallen: klassieke gitaar eigen model, Torres, Martin OM, Martin model#1, Benedetto 17″ archtop. Voor andere modellen maken we nieuwe mallen.

Prijs

De begeleiding kost € 800, plus de materialen. Daarvoor heb je 14 dagen begeleiding en zoveel dagen ateliergebruik als nodig om je instrument af te maken.

strook healstring studenten
Een ultieme ervaringen om je eigen instrument te bouwen, volledig handmatig, licht gebouwd met gepersonaliseerde details.

..……… bewaar onderstaande folder als ……….

Build the guitar of your dreams

 contour

The handmade guitar of your dreams quickly costs several thousand euros, but you are handy enough to build them with the necessary guidance in a professional workshop. Really handmade, you’re not going to know what you hear.

Choose your instrument

Of course, the guitar of your dreams of course, brand and type play no role, you choose. Acoustic guitars such as classical, steelstring or archtop, another instrument, mandolin, banjo … or an electric guitar. Together we look for a plan or you draw one and start building.

benedetto compilatie
Or you let your creativity free and do not make conventional choices in terms of model, materials and details. Then choose the woods, not tropical wood or use a valuable plank mahogany or rosewood from an old piece of furniture, special details.

Practical

Guidance takes 14 Saturdays from mid-September to mid-December, and from mid-February to the end of May. During that period you can continue to work autonomously in the studio on other days of the week. Molds are made by us so that you do not have to spend any time on them. They remain the property of STRingStruments WorXhop.

beeldstrook EIGEN INSTRUMENT MALLEN
Of these instruments we already have a number of molds: classical guitar own model, Torres, Martin OM, Martin model # 1, Benedetto 17 “archtop, for other models we make new molds.

Price

The guidance costs € 800, plus the materials. For that you have 14 days of guidance and as many days of studio use as needed to finish your instrument.

strook healstring studenten
Een ultieme ervaringen om je eigen instrument te bouwen, volledig handmatig, licht gebouwd met gepersonaliseerde details.