STRinGstruments WorXhop is in België een uniek concept voor muziekinstrumentenbouw. Bouw je een akoestische gitaar, een viool, een electrische gitaar, viola de gamba, luit, mandoline, banjo of ander snaarinstrument…, Het atelier staat open voor jou. Tegen een dagprijs kan je tot 12 uur werken aan je muziekinstrumenten. Hieronder lees je de werking en tarieven van het atelier.

Werking
Bouwers die in STRinGstruments WorXhop komen werken kennen de stiel en kunnen “hun plan trekken”. Uiteraard kunnen bouwers elkaar op vrijwillige basis ondersteunen, raad geven en helpen. Vooraleer een bouwer zich engageert is er een opleiding in het veilig gebruik van de machines en gereedschappen.

Ieder gebruiker bezit een gereedschapskist met de meest courante en veelgebruikte werktuigen, die kan worden meegebracht of aangekocht. Ander specifieke en minder courante tools worden gemeenschappelijk gebruikt.

Het atelier is bruikbaar alle dagen van 8 tot 20 u. Het minimum aantal dagen als “WorXhop User” per kalenderjaar is 15  dagen gebruik, tegen een prijs van 300 €, zo’n 20 € per dag. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de degressieve tarieven voor meer dagen per jaar. Halve dagen zijn mogelijk in blok van 4 u maximum. Tussen 15 december en 15 januari is het atelier gesloten, dan wordt alles onderhouden en op punt gesteld.

Tarieven

Je kiest voor een aantal dagen op jaarbasis waarvoor een bedrag op voorhand wordt betaald. Op het einde van het jaar kan dit bedrag worden aangepast als je in een andere categorie. Hoe meer dagen men gebruikt hoe lager de dagprijs wordt.

Aantal dagen per jaar Totaal jaarprijs Prijs per dag
333 (permanent) € 1340,- € 4
100 € 800,- € 8
50 € 500,- € 10
30 € 450,- € 15
20 € 360,- € 18
15 € 300,- € 20

STRinGstruments WorXhop in Belgium is a unique concept for musical instruments. Build your acoustic guitar, violin, electric guitar, viola da gamba, lute, mandolin, banjo or other stringed instrument , The workshop is available to you. For a daily fee you can work up to 12 hours to your musical instruments. Below you can read rates and how the process works.

Operation
Builders who come to work in STRinGstruments WorXhop know the craft. Of course builders can support each other on a voluntary basis, give advice and help. Before a builder’s commitment is training in the safe use of machinery and tools.

Each user has his own toolbox with the most common and widely used tools. Another specific and less common tools are shared.

The workshop can be used every day from 8 am to 8 pm. The minimum number of days as “WorXhop User” per calendar year is 15 days use, at a price of 300 €, about 20 € per day. The table below gives an overview of the degressive rates for more days per year. Half days are possible in a block of 4 hours maximum. Between 15 December and 15 January the workshop is closed, then everything is maintained and finalized.

Rates

You choose a number of days per year where an amount is paid in advance. At the end of the year, this amount may be adjusted when you are in a different category. The more days you used the lower the daily rate.

Amount of days/year Total price Price/day
333 (permanent) € 1340,- € 4
100 € 800,- € 8
50 € 500,- € 10
30 € 450,- € 15
20 € 360,- € 18
15 € 300,- € 20