Bij instrumenten horen muzikanten natuurlijk. Bouwers willen maar wat graag hun “hand made” instrumenten aan de muzikant brengen, en daarvoor is het hier “The place to be” voor jou.

Je bent muzikant
Je bent muzikant

Hoe meer luthiers, hoe meer instrumenten die kunnen worden aangeboden. Is je droominstrument niet voorradig, kan er altijd naar gezocht worden of… op jouw wensen worden gebouwd door één van de “WorXhop users”.

Tijdens de opendeurdagen plannen we een aanbod van verschillende bouwers en instrumenten, bespeelbaar en onmiddellijk verkoopbaar. The question is …“To be on the Place to buy”

Meer “The Place to build”

No musicians without musical instruments. Builders would be delighted to show their “handmade” instruments to e musician, and it’s for that here “The place to be” for you.

Je bent muzikant
Je bent muzikant

The more luthiers, the more instruments that can be offered. Is your dream instrument not available, there may always be sought or be built an instrument according your wishes by one of the “WorXhop users”.

During the open days we are planning a range of different builders and instruments, playable and ready to be sold. The question is “To be on the Place to buy”

More “The Place to build”